Dansgezelschap Groundbreakers

Dance Foundation

 Samenwerking: Een samenwerking tussen diverse organisaties wordt vaak gezien als instrument om doelen (beter) te realiseren. Iedere organisatie heeft zijn eigen specialisme en zouden zich kunnen concentreren op die kwaliteiten waar ze goed in zijn en de verbinding van die kwaliteiten zou synergie opleveren. Alleen al daarom is Groundbreakers de laatste jaren juist op zoek gegaan naar dergelijke interessante samenwerking, om zo een win-win situatie te creëren met elkaar. In de artisticiteit betrekt Groundbreakers altijd andere artistieke vormgevers. Dat kunnen de dansers zelf zijn die vanuit zichzelf choreografieën mogen bedenken in een bepaald kader, maar ook andere kunstdisciplines worden betrokken als assistent choreograaf, dramaturg, film regie, muziek, tekst en animatie. Daarnaast werken ze samen met diverse theaters in NL, China en Duitsland. Ook vele scholen verbinden zich ieder jaar weer met projecten van hun die steeds uitgebreider, actiever en zich zelfs in de leerlijn van de scholen doorwerken.
©copyright GB2019