Dansgezelschap Groundbreakers

Dance Foundation

Doelstellingen:

Groundbreakers is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doelstelling:

het maken van theatervoorstellingen en filmproducties, in het bijzonder educatieve, voor een breed en geinteresseerd publiek en het uitwisselen van (inter-)nationale theatervoorstellingen en filmproducties, in het bijzonder educatieve.

 

Beleid:

Het beleid wordt iedere vier jaar geëvalueerd en opnieuw samengesteld. Hierin worden zowel artistieke als zakelijke kernpunten aangescherpt, vernieuwd en vastgelegd.

Speerpunten voor  2016 t/m 2019 zijn o.a.:

• Het plan om vernieuwende vormen in de artisticiteit verder te ontwikkelen, onze signatuur dieper te vormen en onze doelgroep(en) blijven aan te spreken.

• Daarnaast het voortbouwen op een waardevol netwerk dat er nu al ligt en het verder uitbreiden als stevig fundament.

Het gehele beleid-en activiteitenplan vindt u hier:

 

Activiteiten verslag:

 

Financieel jaarverslag Stichting:

2017

2016

2015

2014

2013

 

ANBI:

Groundbreakers draagt als culturele instelling de ANBI status ( Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

 

 

 

Download PDF

Download PDF

Download PDF

Download PDF

©copyright GB2019