dansgezelschap Groundbreakers

De stichting heeft een bestuur bestaande uit de volgende leden:

 

Voorzitter:

Nancy Chen

 

Secretaris:

John Soedirman

 

Penningmeester:

Thea Beelen

 

Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor de stichting en ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden.

 

© copyright GB2019